Privacy verklaring

Inleiding Privacy

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Versteijnen Trucks. De privacyverklaring geldt voor alle websites, apps en andere diensten en faciliteiten die door Versteijnen Trucks worden aangeboden. Dit geld voor alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en alle persoonlijke informatie die wij uit ander bronnen verzamelen. Versteijnen Trucks stelt gegevens over bezoekers van zijn website niet aan derden ter beschikking. In deze verklaring leest u op basis waarvan wij deze persoonlijke informatie, die wij verzamelen of die u ons verstrekt, verwerken. Lees deze verklaring zorgvuldig, zodat u weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Door onze websites en social media accounts te bezoeken, stemt u in met ons privacybeleid.

Bij de inspanning om onze klanten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen dienen wij gegevens te verzamelen. Wij doen dit met uw privacy als onze hoogste prioriteit, en door u de controle over uw gegevens te geven en daarnaast u nog steeds alle informatie te verschaffen over zone producenten en diensten waarin u geïnteresseerd bent. Wij geloven in de kracht van internet en e-commerce, en sterven ernaar onze website zo gebruiksvriendelijk te houden voor alle gebruikers. Daarom houden wij ons aan de volgende uitgangspunten om uw privacy te verzekeren:

 • Controle; wij geven u zinnige keuzes met betrekking tot de gegevens die wij bewaren, en zullen te allen tijde gehoor geven bij het veranderen van uw voorkeuren.
 • Op verzoek; wij zullen u de gegevens die wij voor u bewaren binnen vijf werkdagen verstrekken.
 • Veiligheid; wij zullen uw gegevens beschermen.
 • Zinnige informatie; wij gebruiken uw gegevens om de hoeveelheid irrelevante informatie die u ontvangt tot een minimum te beperken.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Versteijnen Trucks verzamelt op de volgende wijze informatie om u optimaal van onze diensten gebruik te laten maken, ons aanbod te personaliseren en uw ervaring te verbeteren:

 • Automatisch verzamelde informatie
 • Informatie die u zelf aan ons verstrekt
 • Informatie van externe bronnen
 • Verificatie en fraude detectie


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Informatie die u zelf aan ons verstrekt:

 • Om onze plichten die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons worden aangegaan na te komen en u de informatie, producten en diensten die u van ons vraagt te kunnen leveren;
 • Om u informatie te verstrekken over andere producten en diensten die wij aanbieden zoals onze nieuwsbrief. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan het daarvoor bestemde vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken door gebruik te maken van de links onderaan onze marketinge-mails.
 • Om te reageren op vragen die u via onze sites of telefonisch, via e-mail of op een andere manier heeft gesteld.
 • Om te voldoen aan wettelijke plichten die voor ons als gegevensbeheerder en gereguleerde onderneming gelden.
 • Indien wij verplicht zijn dit te doen om uw wezenlijke belangen of de wezenlijke belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.


Informatie die wij over u verzamelen

 • Om onze sites te beheren en voor interen activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische doeleinden en onderzoeksdoeleinden.
 • Om onze site te verbeteren om te zorgen dat content op een voor u en uw computer zo effectief mogelijke manier wordt gepresenteerd.
 • Om u de gelegenheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten als u daarvoor kiest.
 • Als onderdeel van zone inspanningen om onze sites veilig te houden.
 • Voor het krijgen van inzicht in en het meten van de effectiviteit van reclame di wij u en andere n laten zien en om u relevante reclame te kunnen laten zien.


Informatie die wij van andere bronnen ontvangen

 • Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons verstrekt en informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden.


Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan derden

 • Als wij de plicht hebben uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke plichten of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze groepsbedrijven, klanten en anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebestrijding.


Bewaartermijn

Hoe lang wij uw persoonlijke informatie bewaren hangt af van het doel waarvoor deze verkregen was en van de aard van de informatie. Wij zullen uw persoonlijke informatie bewaren gedurende de periode die nodig is om de doelen te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn door de wet is toegestaan. Financiële gegevens dienen wij bijvoorbeeld 7 jaar te bewaren.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende maatregelen om ongeoorloofde toegang en ongewenste veranderingen aan uw gegevens te voorkomen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens beveiligd is en dat er beveiligingsmaatregelen genomen worden. Daarnaast zijn al onze medewerkers getraind om uw persoonsgegevens privé en veilig te houden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@versteijnentrucks.nl

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbriefdienst aan. In deze nieuwsbrief kunt u onze nieuwe voorraad, speciale aanbiedingen en informatie omtrent ons bedrijf vinden. Deze nieuwsbrief kunt u ontvangen wanneer u zich hiervoor aanmeldt. U kunt dat doen via ons contact formulier op de website of daar ons een mail te sturen op info@versteijenentrucks.nl. Wanneer u na verloop van tijd geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring op ieder moment herroepen, zonder opgaaf van reden. U kunt dit doen door ons een e-mail te sturen met uw verzoek op info@versteijnentrucks.nl of gebruik te maken van de afmeldingslink onderaan onze nieuwsbrief.

Social Media

Versteijnen Trucks onderhoudt accounts op sociale media zoals op Facebook, Instagram en Linked-In. Regelmatig publiceren en delen wij inhoud, aanbiedingen en verkopen op onze accounts. De exploitanten van de sociale netwerken registreren uw gebruikersgedrag via cookies en dergelijke technologieën bij elke interactie op onze accounts. Exploitanten van deze accounts kunnen algemene statistieken zien over de interesses en demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, regio) van bezoekers van deze accounts. Als u gebruikmaakt van sociale netwerken, worden de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van gegevens van sociale netwerken primair bepaald door de exploitanten van het sociale netwerk.

Externe sites

De site van Versteijnen Trucks kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aan ons gelieerde bedrijven bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, houdt u er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Check dit beleid voordat u persoonlijke informatie op deze websites invult.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft diverse rechten waar het gaat om de bescherming van gegevens. Allereerst heeft u het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen. U heeft eveneens het recht om Versteijnen Trucks te verzoeken om u persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen, gegevensoverdraagbaarheid of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bewaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Versteijnen Trucks. Wij maken u er echter op attent dat Versteijnen Trucks niet altijd verplicht hoeft te zijn om te voldoen aan een verzoek om verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid of bezwaar. De wettelijke verplichtingen van Versteijnen Trucks en de uitzonderingen op dergelijke rechten zullen van geval tot geval beoordeeld worden. Indien u van (een van) bovenstaande rechten gebruik wil maken of wanneer u een klacht heeft, neem dan contact op met info@versteijnentrucks.nl

Wijziging van ons privacybeleid

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 12 oktober 2020. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst. Bezoek onze site regelmatig om te controleren of ons privacybeleid is gewijzigd.


Versteijnen Trucks B.V.

Broekakkerweg 16-18

5126BD Gilze

+31(0)137820280

Hulp nodig bij je aankoop?

We helpen je graag bij het maken van de juiste aankoop.
Vandaag geopend van 09:00 tot 12:00, morgen gesloten.

Contact opnemen